TIEKEn tutkintopalvelu

Käyttöehdot

Huomautuksia TIEKEn sivujen käytöstä
   
1. TIEKEn www-sivut on yleensä tehty vapaasti luettaviksi. Tähän sisältyy yleisen käytännön mukainen vapaa oikeus selailla sivuja sekä tulostaa ja tallentaa niitä omaan käyttöön.

2. Eräiden sivujen käyttö on teknisesti rajoitettu TIEKEn jäsenille tai erillisen sopimuksen tehneille. Niihin päästään erillisten linkkien kautta käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmällä.

3. Tekijänoikeus TIEKEn sivuilla olevaan aineistoon on TIEKEllä, ellei joistakin aineistoista toisin ilmoiteta.

4. Sivujen sisällön lainaaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetussa mielessä, esimerkiksi uutisen tai arvostelun yhteydessä, sekä muu laissa säädelty käyttö on luonnollisestikin sallittua lähteen ilmoittamalla.

5. TIEKEn sivuilla olevat, TIEKEn tuottamat uutiset ovat vapaasti julkaistavissa muualla edellyttäen, että lähde mainitaan.

6. Voittoa tavoittelemattomilla oppilaitoksilla on oikeus käyttää TIEKEn sivujen aineistoa esimerkiksi esittämällä sitä opetuksessa tai monistamalla sitä opiskelijoille. Tällöin on lähde mainittava.

7. Muu käyttö, esimerkiksi sivujen tallentaminen intranetiin tai monistaminen kaupallisiin tarkoituksiin, edellyttää lupaa, jonka ehtoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta webmaster@tieke.fi Tällöin pyydetään kuvaamaan aiotun käytön tarkoitus, muodot ja laajuus.

8. TIEKEn sivut on pyritty laatimaan huolellisesti, mutta muun muassa alan nopean kehityksen johdosta TIEKE ei voi taata kaikkien tietojen paikkansapitävyyttä.

9. Joillakin TIEKEn sivuilla on lomakkeita, joilla on mahdollisuus ilmoittautua tilaisuuksiin, rekisteröityä jonkin oppaan lukijaksi tms. Ellei lomakkeen yhteydessä toisin erikseen ilmoiteta, lomakkeilla kerättyjä henkilötietoja käytetään vain kyseisten tilaisuuksien järjestelyihin, oppaan päivityksistä tiedottamiseen tai muuhun erityiseen tarkoitukseen, joka lomakkeelle on ilmoitettu. Tilastollisia tietoja, joista yhdistettävyys yksilöihin on poistettu, esimerkiksi osallistujien ammattijakaumia, voidaan kuitenkin käyttää yleisiin suunnittelutarkoituksiin.

10. TIEKEn sivuilla olevat linkit muiden sivuille on tarkoitettu antamaan informaatiota ja auttamaan käyttäjiä heitä mahdollisesti kiinnostavien sivujen löytämisessä. Linkki jollekin sivulle ei tarkoita kannanottoa sivun sisältöön missään muussa mielessä kuin että sivu saattaa olla kiinnostava sen aiheen kannalta, jota linkin sisältävällä TIEKEn omalla sivulla käsitellään.

11. TIEKE ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin TIEKEn sivuilla olevat linkit viittaavat, eikä TIEKE voi taata linkkien toimivuutta. TIEKEn sivuilla havaituista toimimattomista linkeistä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen webmaster@tieke.fi

12. Jos TIEKEn sivuilla oleva linkki viittaa muualla olevaan sivuun, siihen saattaa liittyä kyseisen sivuston omia käyttösääntöjä.

13. Viittaaminen normaaleilla linkeillä TIEKEn sivuille on sallittua ilman erillistä lupaa. Sen sijaan ei ole sallittua viitata sivuihin kehyksiä (frames) käyttävillä sivuilla siten, että TIEKEn sivu avautuu toisen sivuston kehyksen sisään; hyväksyttävää on sivun avautuminen koko selainikkunaan tai uuteen ikkunaan.