TIEKEn tutkintopalvelu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI
+358 9 4763 0400

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Merja Sjöblom
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
ieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI
+358 9 4763 0300
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi

3. Rekisterin nimi

TIEKEn tutkintojen Tutkintopalvelu

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään TIEKEn tutkintojen suorittaja- ja suoritustietojen ylläpitoon. TIEKEn lisenssiorganisaatiot ylläpitävät organisaation liittyneiden opiskelijoiden suoritusten hyväksymistietoja ja kirjoittavat tutkintojen opintokortteja ja tutkintotodistuksia. Katuosoitetietoja voidaan käyttää todistuspostituksiin.
Rekisterissä olevaa tietoa käytetään myös tutkintojen tilastojen laatimiseen. Tilastotiedoista on poistettu yhdistettävyys yksilöihin. Tilastotietoa kerätään tutkintojen ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisällöt

Tutkintopalvelun suorittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot.

Käyttäjätunnus *
Etunimi *
Sukunimi *
Syntymäaika *
Sähköpostiosoite *
Katuosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Oppilaitos, johon rekisteröitynyt on kirjautunut tutkinnon suorittajana
Tutkinto / tutkinnot, joita rekisteröitynyt suorittaa
Moduulikohtaiset näyttökoetulokset

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Tiedot tallentuvat rekisteriin, kun käyttäjä rekisteröityy Tutkintopalvelun käyttäjiksi ja päivittää palveluun tallentamiaan tietoja.

Kun Tutkintopalvelua käytetään oppilaitoksissa alle 16-vuotiaiden kanssa, oppilaitos huolehtii siitä, että alaikäisen henkilön henkilötietojen käsittelylle ja luovuttamiselle on olemassa laillinen käsittelyperuste, ja kiinnittää huomiota käsittelyn lainmukaisuuteen. Oppilaitoksen tulee vastaavasti erityisesti huolehtia asianmukaisesta informoinnista silloin, kun rekisteröity on alaikäinen.

7. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tiedot säilytetään rekisterissä, jotta rekisteröidylle voidaan antaa otteet ja todistukset hänen opintosuorituksistaan. Suoritustiedot eivät vanhene.

8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin TIEKE ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. TIEKE voi käyttää osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä tai operatiivisessa toteuttamisessa alihankkijoita.

Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, TIEKE huolehtii siitä, että sille on lainmukainen peruste.

9. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, joka on teknisesti suojattu salasanalla. Henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan lisäksi hänen tietoihinsa pääsee oppilaitos, johon asiakas on liittynyt sekä koko järjestelmän pääylläpitäjä.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tutkinnot@tieke.fi. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa kohdassa 1. mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tutkinnot@tieke.fi.

Sähköpostiviestinnässä on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tutkinnot@tieke.fi. Pyyntö tietojen poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

Sähköpostiviestinnässä on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

13. Hyväksytyt alihankkijat henkilötietojen käsittelijälle

Hyväksytty TIEKEn alihankkija henkilötietojen käsittelylle on Innofactor Oyj.

Tämä seloste on viimeksi päivitetty 29.5.2018.