TIEKEn tutkintopalvelu

 

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu 28.1.2008

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Salomonkatu 17 A 10. krs
00100 HELSINKI
09 4763 0400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Merja Sjöblom
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Salomonkatu 17 A 10. krs
00100 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

TIEKEn tutkintojen Tutkintopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja kerätään TIEKEn tutkintojen suorittaja- ja suoritustietojen ylläpitoon. TIEKEn lisenssiorganisaatiot ylläpitävät organisaation liittyneiden opiskelijoiden suoritusten hyväksymistietoja ja kirjoittavat tutkintojen opintokortteja ja tutkintotodistuksia. Katuosoitetietoja voidaan käyttää todistuspostituksiin.
Rekisterissä olevaa tietoa käytetään myös tutkintojen tilastojen laatimiseen. Tilastotiedoista on poistettu yhdistettävyys yksilöihin. Tilastotietoa kerätään tutkintojen ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkintopalvelun suorittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot.

Käyttäjätunnus *
Etunimi *
Sukunimi *
Syntymäaika *
Sähköpostiosoite *
Katuosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Oppilaitos, johon rekisteröitynyt on kirjautunut tutkinnon suorittajana
Tutkinto / tutkinnot, joita rekisteröitynyt suorittaa
Moduulikohtaiset näyttökoetulokset

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat rekisteriin käyttäjien rekisteröityessä Tutkintopalvelun käyttäjiksi ja päivittäessään palveluun tallentamiansa tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

TIEKE ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, joka on teknisesti suojattu salasanalla. Henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan lisäksi hänen tietoihinsa pääsee oppilaitos, johon asiakas on liittynyt sekä koko järjestelmän pääylläpitäjä.

Käyttäjä voi pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä halutessaan.